Kurzy  fotografování

 

Zaměření:

 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • pro jednotlivce

Forma:

 • individuální přístup a průběh
 • s adeptem vždy předem krátká bezplatná schůzka pro upřesnění jeho představ a potřeb
 • shoda na rozsahu a náročnosti obsahu
 • členění na obecnou a cílenou část
 • průběh kurzu formou dialogu
 • podpora zvládání obtížnějších bodů
 • spolupráce při nalézání řešení
 • praktické ukázky a cvičení

Obecná část:

 • základní pojmy
 • možnosti fotografické techniky
 • současná relace digitální fotoaparát – zpracování dat
 • rozsah témat fotografie
 • preference zaměření

Cílená část:

 • vhodná technika a software
 • optimální postupy a čeho se vyvarovat
 • kde hledat inspiraci
 • praktické cvičení
 • správa a archivace

Vše za vlídného vedení profesionálního fotografa Zdeňka Rubáše v termínech dle Vašich individuálních možností.

Další informace o rozsahu a ceně - viz odkaz ceník Kurzy fotografování